Service- og vedlikehald

- etter spesifikasjonar frå fabrikken
Leverer du bilen din inn på ein autorisert merkeverkstad er du sikra at alle elektroniske oppdateringar skjer korrekt og at reparasjonar skjer etter fabrikken sine spesifikasjonar.

Bilen din vert levert med ein mobilitetsgaranti som mellom anna sikrar deg veghjelp 24 timar i døgnet fram til første service. Når første service er gjennomført etter fabrikken sine spesifikasjonar forlengar vi mobilitetsgarantien til neste service. Slik held det fram heile levetida til bilen. Med merkespesialiserte mekanikarar og prisgunstige originaldelar kan du vere sikker på at både du og bilen din er i trygge hender.

Merkeverkstad

Sjå Berge & Co AS sine merkeverkstadar får du

Tryggleik
Arbeidet vert utført av spesialiserte mekanikarar og vi tek vare på bilens historikk

Mobilitetsgaranti
– du er trygg til neste service
Følger du serviceprogram for bilen din er du trygg 24 timar i døgnet fram til neste anbefalte service

Konkurransedyktige prisar
Arbeid og originaldelar til konkurransedyktige prisar.

 

Våre tilsette
Salsavdeling Førde
Norodd Rørstadbotnen
Salsleiar Audi
Mobil: 99 20 50 35
Salsavdeling Førde
Anne Berit Voll Aasen
Salsleiar Volkswagen
Mobil: 99 20 50 46
Salsavdeling Førde
Ronald Muri
Salsleiar Skoda
Mobil: 99 20 50 05
Salsavdeling Førde
Odd Robert Ljøsne
Salskonsulent Volkswagen Nyttekøyretøy
Mobil: 99 20 50 10
Salsavdeling Førde
Svein Åge Fjellkårstad
Salskonsulent Volkswagen
Mobil: 99 20 50 45
Salsavdeling Førde
Jim Fossen
Salskonsulent Volkswagen
Mobil: 99 20 50 48
Salsavdeling Førde
Cato Orkelbog
Salskonsulent Audi
Mobil: 99 20 50 47
Salsavdeling Førde
Arild Aamot
Bruktbilansvarleg
Mobil: 99 20 50 07
Verkstad/kundemottak Førde
Stian Sølvberg
Servicemarkedsjef
Mobil: 99 20 50 25
Verkstad/kundemottak Førde
Arvid Årseth
Kundemottakar
Mobil: 99 20 50 17
Verkstad/kundemottak Førde
Frode Heggheim
Kundemottakar Audi
Mobil: 99 20 50 27
Verkstad/kundemottak Førde
Nino Haugsbø
Kundemottakar
Mobil: 99 20 50 15
Verkstad/kundemottak Førde
Jon-Rune Fjellkårstad
Kundemottakar
Mobil: 99 20 50 31
Verkstad/kundemottak Førde
Ivar Vallestad
Garanti/Timebestilling
Mobil: 99 20 50 23
Verkstad/kundemottak Førde
Arnt Egil Tefre
Garantiansvarleg
Mobil: 99 20 50 19
Deleavdeling Førde
Kjell-Olav Laugerud
Delesjef/It-koordinator
Mobil: 99 20 50 26
Deleavdeling Førde
Ole Arild Bø
Deleseljar
Mobil: 99 20 50 43
Deleavdeling Førde
Einar Jakobsen
Deleseljar
Mobil: 99 20 50 57
Deleavdeling, Verkstad/kundemottak Førde
Bernt Kjøsnes
Deleseljar/Timebestilling
Mobil: 99 20 50 29
Deleavdeling, Verkstad/kundemottak Førde
Leif Asbjørn Pettersen
Deleseljar/Timebestilling
Mobil: 99 20 50 69
Deleavdeling Førde
Jorunn Petterteig
Deleseljar
Mobil: 99 20 50 58
Administrasjon Førde
Øyvind Berge
Dagleg leiar
Mobil: 99 20 50 52
Administrasjon Førde
Hans Jørgen Sælen
Økonomisjef
Mobil: 99 20 50 56
Administrasjon Førde
Bjørg Kvammen
Sentralbord/informasjon
Telefon direkte: 24 03 18 00
Mobil: 99 20 50 73
Administrasjon Førde
Olaug Kalland
Økonomiavdeling
Mobil: 99 20 50 71
Administrasjon Førde
Olaug Stubhaug
Økonomiavdeling/Sentralbord
Mobil: 99 20 50 72
Skadeavdeling Førde
Vidar Orkelbog
Leiar skadeavdeling
Telefon direkte: 24 03 18 04
Mobil: 99 20 50 13
Salsavdeling, Administrasjon Sogndal
Audun Mo
Avdelingsleiar Sogndal
Telefon direkte: 57 67 57 08
Mobil: 99 20 50 06
Salsavdeling Sogndal
Håkon Nesse
Salskonsulent
Telefon direkte: 57 67 57 13
Mobil: 99 20 50 44
Verkstad/kundemottak Sogndal
Arne Emil Bringebøen
Servicemarknadsjef
Telefon direkte: 57 67 57 09
Mobil: 99 20 50 28
Verkstad/kundemottak Sogndal
Johnny Steensen
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 67 57 11
Verkstad/kundemottak Sogndal
Ivar Solvi
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 67 57 12
Verkstad/kundemottak Sogndal
May Kristel Bødal
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 67 57 15
Verkstad/kundemottak Sogndal
Øyvind Nornes
Garantiansvarleg/It-koordinator
Telefon direkte: 57 67 57 14
Deleavdeling Sogndal
Leiv Neumann
Delesjef
Telefon direkte: 57 67 57 10
Deleavdeling Sogndal
Viktor Yttri
Deleseljar
Telefon direkte: 57 67 57 00
Deleavdeling Sogndal
Svein Jarle Fimreite
Deleseljar
Telefon direkte: 57 67 57 05
Salsavdeling, Administrasjon Stryn
Dag Magne Berstad
Avdelingsleiar
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 20
Salsavdeling Stryn
Petter Skåre
Salskonsulent
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 30
Salsavdeling Stryn
Kim Rune Flo
Salskonsulent
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 33
Verkstad/kundemottak Stryn
Inge Skålbones
Servicemarkedsjef
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 00
Verkstad/kundemottak Stryn
Svenn Arve Roset
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 21
Deleavdeling Stryn
Reidar Hunvik
Delesjef
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 22
Deleavdeling Stryn
Hans Kristian Auflem
Deleseljar
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 62
Skadeavdeling Stryn
Oddgeir Sollid
Formann skadeavdeling
Telefon direkte: 57 87 26 00
Mobil: 99 20 50 65
Administrasjon Ørsta
Kjell Snipsøy
Avdelingsleiar
Mobil: 908 95 881
Salsavdeling Ørsta
Frode Ryste
Salskonsulent
Mobil: 906 01 777
Deleavdeling, Verkstad/kundemottak Ørsta
Jan Sindre Brautaset
Verksted/delelager/Servicemarkedsjef
Mobil: 906 74 895
Verkstad/kundemottak Ørsta
Robert Rebbestad
Verkstad/Kundemottakar
Mobil: 909 74 103
Verkstad/kundemottak Ørsta
Odd Børre Sætre
Verkstad/Kundemottakar
Mobil: 909 84 246
Skadeavdeling, Verkstad/kundemottak Ørsta
Kent Riksheim
Verkstad/Kundemottakar skade
Mobil: 945 32 657
Deleavdeling Ørsta
Rune Lied
Deleseljar
Mobil: 948 05 913
Deleavdeling Ørsta
Andre Nilsvik
Deleseljar
Mobil: 948 07 256
Økonomiavdeling Ørsta
Inger Marit Sundgot Moe
Økonomiavdeling
Mobil: 948 10 921
Deleavdeling, Verkstad/kundemottak, Administrasjon Florø
Geir Angell-Jacobsen
Avd.leiar/delesal/kundemot.
Telefon direkte: 57 74 22 40
Verkstad/kundemottak Florø
Thomas Skåre
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 74 22 40
Deleavdeling, Administrasjon Måløy
Johnny Myklebust
Avdelingsleiar/deleavdeling
Telefon direkte: 57 84 80 08
Mobil: 99 20 50 50
Verkstad/kundemottak Måløy
Arne Færestrand
Kundemottaker
Verkstad/kundemottak Måløy
Kåre Pettersen
Kundemottakar
Telefon direkte: 57 84 80 08
Deleavdeling Måløy
Håkon Saltkjel
Lærling delelager